Wij zijn open!

Open van 8-18 uur

Vrijdag 8-20 uur

Zondag 10-18 uur

Voor meer info, bel met 0629504444

WATER!

Dirk! pompt zelf grondwater op van 100m diepte. Dit water wordt met de eigen installatie gezuiverd en ontdaan van kalk en ijzer. Van het gebruikte water bij een wasbeurt wordt 85% gerecycled en weer gezuiverd. De rest wordt afgevoerd naar het riool. Zo draagt Dirk! een steentje bij aan het 'nat houden van Nederland'.

Autowasstraat

Waspas

Abonnement


Dirk! MKB

VIP Stofzuigen

Dirk Welkom!

Welkom!

Dogwash

Dirk! Een andere wasstraat!

Onze wasstraat is een milieuvriendelijke wasstraat. Dit betekent dat wij er naar streven om zo schoon en milieuvriendelijk uw auto te wassen. De zepen die wij gebruiken voldoen aan de laatste milieu eisen. Natuurlijk heeft Dirk! zonnepanelen, extra isolatie, waterrecycling.

Bij de bouw van de hal hebben wij de meidoornhaag zo veel als mogelijk gespaard. Deze haag is 125 jaar oud en maakt deel uit van het historische erfgoed van de gemeente Heumen.

Aandacht voor uw auto, aandacht voor de natuur.

Neem contact op met DIRK!